Rehabilitering på tværs

Nyt rehabiliteringsprojekt efter blodprop i hjertet eller ustabil hjertekrampe

I slutningen af 2011 startede et nyt projekt omkring behandlingen efter indlæggelse med blodprop i hjertet eller ustabil hjertekrampe. Projektet har deltagelse af Hjertemedicinsk Afdeling samt Fysioterapien Aarhus Universitetshospital og Medicinsk Afdeling samt Afdeling for Ergo- og Fysioterapi på Viborg Sygehus samt Medicinsk Afdeling, Silkeborg Sygehus begge en del af Sygehusenheden Midt -Viborg, Silkeborg, Hammel, Skive ydermere indgår de kommunale sundhedstilbud i Aarhus, Silkeborg, Viborg, Skive, Favrskov, Skanderborg, Syddjurs og Samsø kommuner. Projektet sammenligner den nuværende efterbehandling på sygehus med en tværsektoriel efterbehandling som inddrager sygehus, egen læge og de kommunale sundhedscentre.

Projektets formål er at sammenligne deltagelse og udbytte af de to behandlingsformer ud fra ændring i livsstil, livskvalitet og ændringer i vægt, kondital, blodtryk, blodsukker-  og cholesterolværdier.

Deltagere i projektet bliver bedt om at besvare spørgeskema angående baggrund og livsstil under indlæggelsen.

Når efterbehandlingen starter bliver lavet døgnblodtryksmåling, cykeltest og perifer blodtryksmåling og besvares spørgsmål om helbredsrelateret livskvalitet.

Ved afslutningen af det intensive efterbehandlingsforløb ca 4 mdr efter indlæggelsen laves en ny projektkontrol. Vi måler ændring i arbejdskapacitet ved cykeltest, ændring i blodtryk ved døgnblodtryksmåling og cholesterolværdier og blodsukker i blodprøve samt ændringer i livsstil og livskvalitet ved besvarelse af spørgeskema.

1 år efter indlæggelse med blodprop i hjertet eller ustabil hjertekrampe laves den afsluttende projektkontrol med de samme undersøgelser som ved 4 mdr og besvarelse af spørgeskema om livsstil og livskvalitet.

 

© Copyright 2011. Alle rettigheder tilhører E-Opinion